Hotel U Zlatého lva
0%

Правила та умови

Ці загальні положення та умови готелю Golden Lion за адресою Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod (далі – “Готель”) регулює взаємні договірні відносини між готельним оператором, компанією PETRKOV s.r.o., з місцезнаходженням за адресою: Havlíčkovo náměstí 176, 580 01 Havlíčkův Brod, ідентифікаційний номер компанії: 07213107, зареєстрована в Комерційному реєстрі – номер справи C 41945, що зберігається в Регіональному суді в Градец-Кралове. (надалі іменується “Постачальник готельного об’єкта”) та розміщена фізична особа (далі – “Розміщена особа”). Укладаючи Договір про розміщення (далі – «Договір»), Постачальник Готельного Об’єкта зобов’язується надати Поселенню тимчасове проживання на узгоджений період часу (право користування житловим приміщенням в Готелі), а особа, яка створює замовлення («Клієнт»), зобов’язується сплатити Постачальнику Готельного приміщення узгоджену ціну за проживання. Гість і клієнт можуть бути однією і тією ж особою, а можуть і не бути. Положення цих ОУЗ застосовуються, якщо Договірні Сторони не домовилися про інше в письмовій формі в Договорі. Відносини, не врегульовані Договором та цими ОУЗ, регулюються Законом No 89/2012 Coll., Цивільним кодексом (зокрема, положеннями статей 2326-2331). Якщо стороною договору на стороні клієнта є споживач (тобто особа, яка не займається підприємницькою діяльністю), відносини, не врегульовані договором і цими ОУЗ, також регулюються Законом No 634/1992 про захист прав споживачів.

Ці Правила та умови знаходяться у вільному доступі на веб-сайті Готелю.

1) Порядок перебування, встановлення договірних відносин

Замовити проживання в Готелі можна за допомогою електронної форми на сайті Готелю https://www.uzlateholva.cz, електронною поштою, по телефону або особисто на рецепції (далі – «Бронювання»).

Обов’язковими елементами, що складають належне бронювання, є:

1. ім’я та прізвище гостя, країна постійного проживання та контактна особа (телефон, e-mail); У випадку фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, назва компанії, реєстраційний номер компанії, ідентифікаційний номер платника податків та юридична адреса. Якщо клієнт є особою, відмінною від розміщеної особи, він зобов’язаний надати в замовленні ту саму інформацію, що й розміщена особа. Якщо клієнт є юридичною особою, у ньому вказується назва компанії, реєстраційний номер компанії, ідентифікаційний номер платника податків та юридична адреса
2. Дата проживання, вибір конкретного номера та інших послуг і спосіб оплати вартості.

Договірні відносини виникають:

1. в момент організації проживання на території готелю або після прибуття житла в разі персонального замовлення;
2. На підставі телефону, електронної пошти або особистого замовлення в той момент, коли це замовлення підтверджується постачальником послуг розміщення або. іншим чином оголосили про бронювання конкретного житла;
У разі, якщо авансовий платіж Клієнта не зараховується на рахунок Постачальника Готельного Об’єкта, відповідно до попереднього рахунку, виставленого Постачальником Готельного Об’єкта після оформлення замовлення, то Постачальник Готельного Об’єкта не зобов’язаний надавати житло або. Зберігати бронювання і може анулювати готельний об’єкт, при цьому з Установи може стягуватися плата за скасування відповідно до цього Договору. У разі, якщо наказ нечіткий або не містить всієї необхідної інформації, зазначеної в ст. ІI. 2 цих ОУЗ, не є обов’язковими для постачальника житла. Постачальник житла інформує клієнта про цей факт і запрошує його до комплектації та уточнення замовлення.

2) Права та обов’язки особи, яка проживає

Укладаючи договір про проживання, гість має право користуватися заброньованими приміщеннями та зручностями готелю та користуватися іншими послугами, пов’язаними з проживанням, протягом обумовленого терміну. Гість зобов’язаний здійснювати свої права відповідно до будь-яких правил проживання в готелі (правил проживання).

Гість зобов’язаний дотримуватись Правил проживання в Готелі, Правил експлуатації басейну, а також інших внутрішніх положень Готелю, виданих Постачальником житла, що стосуються надання послуг та розміщення. Гість зобов’язаний використовувати приміщення розміщення, а також місця загального користування готелю та отримувати послуги, пов’язані з розміщенням, належним чином, щоб постачальник житла не зазнав збитків.

Без письмової згоди постачальника житла гість не має права вносити будь-які зміни в зону розміщення або в будь-яке місце готелю, а також переміщати або переміщати меблі або будь-яке готельне обладнання. Якщо гість порушує цю заборону, він зобов’язаний негайно видалити цю несанкціоновану зміну, але не пізніше, ніж після закінчення проживання.

Гість не може розміщувати третіх осіб в готелі і в готельних номерах без письмової згоди постачальника житла. Порушення цього обов’язку особою, яка проживає, вважається грубим порушенням зобов’язань, що може призвести до негайного розірвання договору без строку попередження відповідно до ст. VIII п. 6 з цих УКТ.

Замість початкових осіб, зазначених у бронюванні, помешканням можуть користуватися й інші особи. Однак про цей факт необхідно повідомити постачальника житла не пізніше першого дня користування послугами. Заходячи в житло, новопоселені особи погоджуються з житлом, послугами та їх ціною і підтверджують, що вони відповідають усім умовам участі в розміщенні та користуванні послугами, а клієнт зобов’язується це забезпечити.

Гість має право поскаржитися на будь-які недоліки в послугах, що надаються постачальником житла. Гість зобов’язаний подати скаргу постачальнику послуг розміщення без невиправданої затримки, не пізніше, ніж через добу після виявлення недоліків. Скарга повинна бути достатньо конкретною, щоб чітко визначити окремі недоліки. Постачальник житла врегулює отриману скаргу протягом строку, що відповідає характеру оскаржуваного недоліку. Строк розгляду скарги призупиняється на період, протягом якого особа, яка проживає, не надала надавачу житла необхідної співпраці для врегулювання скарги.

Гість несе відповідальність перед постачальником житла за будь-яку шкоду, заподіяну навмисно або з необережності території готелю та його найближчого оточення. Гість також несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну його тваринами або гостями, які їх відвідали. Гість зобов’язаний негайно повідомити про збитки постачальника житла та відшкодувати йому збитки в повному обсязі.

Гість має право анулювати підтверджене бронювання (розірвати укладений договір) або достроково припинити проживання в будь-який час до початку проживання на умовах, зазначених у ст. VIII цих УКТ.

3) Права та обов’язки постачальника житла

Укладаючи договір про надання житла, надавач житла зобов’язаний надати житлові та інші послуги, узгоджені в договорі, в обсязі та якості, узгоджених у договорі. Постачальник житла також зобов’язаний надати гостю важливу інформацію про проживання та інші послуги, а також інформацію про початок перебування в готелі.

Надавач житла зобов’язаний передати житловий простір особі, яка проживає, у стані, придатному для належного використання, та забезпечити безперешкодне здійснення своїх прав, пов’язаних із розміщенням.

Надавач житла має право надати особі, яка проживає, альтернативне житло такої ж якості (крім заброньованого номера), лише за згодою розміщеної особи.

Готельний об’єкт має право виставити рахунок у будь-який час відповідно. Постійно стягувати плату за інші послуги, замовлені постачальником житла в готелі, що виходять за рамки укладеного договору на проживання.

4) Ціна послуг

Ціни на послуги, що надаються постачальником розміщення в готелі, вказані в актуальному прайс-листі або в діючих пакетах проживання на сайті – https://www.uzlateholva.cz.

У ціни послуг входить плата (проживання, відпочинок і т.д.), яка стягується в розмірі, встановленому загальнообов’язковим муніципальним розпорядженням.

5) Умови оплати

Якщо постачальник готельного об’єкта не вказує іншу дату в підтвердженні бронювання, передоплата за проживання та інші послуги повинна бути сплачена не пізніше, ніж за день до початку користування послугами. У разі недотримання поселенням строку сплати авансу вважається, що особа, яка проживає, розірвала укладений договір відповідно до положень цих ОУ. Це не застосовується, якщо постачальник житла повідомляє про інше особі, яка проживає. У разі відмови від договору Клієнт має право на повернення депозиту. Право на сплату авансового платежу включається в обов’язок Клієнта сплатити збір за анулювання відповідно до ст. VIII п. 3 з цих ОУЗ.

У разі, якщо сума внесеного депозиту недостатня для покриття плати за анулювання, Клієнт зобов’язаний перерахувати невиплачену суму на банківський рахунок Постачальника Готельного Об’єкта без невиправданої затримки після відмови від договору.

У випадках, коли проживання не оплачено авансом, обов’язок надавача житла щодо надання послуг підлягає оплаті загальної суми житла, як це передбачено ст. І. пп. 3 а) цих ОУЗ.

При бронюванні онлайн оплата здійснюється безготівковим розрахунком в повному обсязі.

Гість має право внести обумовлену ціну або завдаток наступними способами:

1. безготівковим переказом на рахунок Готельного Об’єкта 5403811329/0800;
2. готівкою на рецепції готелю;
3. у вигляді подарункових купонів і купонів на знижку, клубних карт та інших засобів, які Постачальник Готельного Об’єкта зобов’язався прийняти;
4. Залишок вартості сплачується не пізніше останньої доби проживання.

6) Подарункові сертифікати

Між постачальником житла та клієнтом може бути укладено договір, предметом якого є зобов’язання постачальника послуг розміщення видати клієнту подарунковий ваучер на проживання та інші послуги, пов’язані з проживанням, а також зобов’язання клієнта сплатити узгоджену ціну за подарунковий ваучер. Подарунковий сертифікат може бути переданий будь-якій третій стороні.

Для того, щоб скористатися готельними послугами, власник подарункового сертифіката зобов’язаний пред’явити подарунковий сертифікат у фізичній формі.

На підставі пред’явлення подарункового ваучера готельний об’єкт надає або конкретні послуги, зазначені у ваучері (ваучер на послуги), або послуги у вартості, зазначеній у ваучері, або вартість ваучера буде включена в загальну вартість послуг, замовлених власником ваучера (номінальний ваучер).
Ваучер можна погасити тільки у постачальника житла.

Путівки можна придбати безготівково на сайті https://www.uzlateholva.cz/ або особисто готівкою або карткою на рецепції готелю.

Подарунковий сертифікат дійсний лише протягом зазначеного на ньому періоду часу. Власник ваучера не має права надавати послуги після закінчення терміну, зазначеного у ваучері.

Повернути подарунковий сертифікат і вимагати повернення вартості покупки неможливо.

Ваучер на послуги можна використати лише один раз, в рамках одного замовлення. Іменний ваучер також можна використовувати частково і поступово.

Положення цієї статті не поширюються на подарункові, дисконтні або аналогічні ваучери, картки або послуги третіх осіб, які також можуть бути використані з постачальником готельного об’єкта. Їх застосування регулюється умовами, які були узгоджені між їх емітентом та особою, яка проживає, і постачальником житла.

7) Послуги з розміщення

Після прибуття особа, яка проживає, пред’явить своє посвідчення особи, паспорт або інше посвідчення особи на рецепції готелю. Після завершення формальностей рецепція готелю розмістить гостя та надасть йому додаткову інформацію про його перебування.

Більш детальну інформацію про проживання в готелі можна знайти в правилах проживання в готелі та інших правилах внутрішнього розпорядку готелю.

Надавач житла не має автостоянки, що охороняється, і тому не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну транспортним засобам і залишеним на них речам, а також живим тваринам, якщо тільки надавач житла не заявляє в письмовій формі, що він прийняв такі речі або тварин у своє відповідальне місце.

8) Розірвання договору, плата за розірвання договору

Розміщений/клієнт може відмовитися від договору у зв’язку з істотним порушенням зобов’язань постачальника житла, що випливають із закону або цих ОУЗ.

Клієнт має право розірвати укладений договір до початку проживання в будь-який час усно або письмово без повідомлення і без пояснення причин.

При розірванні договору без попередження Клієнт зобов’язаний сплатити Постачальнику Готельного Об’єкта збір за ануляцію договору за наступних умов:

Якщо є скасування:

1. Більше ніж за 3 доби до заїзду / 0% від вартості проживання;
2. 3-0 днів / 100% від вартості проживання;
3. Плата за скасування включає ПДВ.

Для цілей розрахунку плати за ануляцію, кількість днів, що залишилися до моменту сплати плати за проживання, також включає день, коли повідомлення про розірвання договору було доставлено постачальнику готельного об’єкта, але день прибуття до помешкання не включається.

У разі розірвання договору клієнтом, надавач житла зобов’язаний повернути передоплату за проживання протягом 30 днів з дати вручення повідомлення клієнту. Якщо готельний об’єкт має право на плату за анулювання бронювання, він сплачує гостю різницю між уже сплаченим депозитом та відповідними зборами за анулювання.

Якщо гість не заселяється в готель без розірвання договору відповідно до пп. 2 цієї статті, особа втрачає право на відшкодування будь-якої фінансової компенсації, наданої нею постачальнику житла.

Надавач житла має право розірвати договір без попередження, якщо особа, яка проживає, грубо порушує свої зобов’язання за договором, цими ОУЗ, Правилами проживання або якщо вона порушує моральні норми. Це не впливає на право постачальника житла сплачувати повну вартість проживання.

Надавач житла також має право відмовитися від договору з технічних причин або з причин непереборної сили, які об’єктивно не дозволяють надавачу житла прийняти розміщену особу.

9) Позасудове врегулювання споживчих спорів

У разі, якщо між нами та споживачем виникає споживчий спір, що випливає з договору купівлі-продажу або договору про надання послуг, який не може бути вирішений за взаємною згодою, споживач може подати клопотання про позасудове врегулювання такого спору до призначеної особи для позасудового врегулювання споживчих спорів, а саме:
Чеська торгова інспекція
Центральна інспекція – Департамент АВС
Štěpánská 44
110 00 Прага 1
Електронна пошта: adr@coi.cz
Інтернет: adr.coi.cz

10) Заключні положення

Зміни та доповнення до цих ОУЗ можуть бути індивідуально змінені між надавачем житла та особою, яка проживає, у письмовому договорі про надання житла.

Постачальник Готельного Об’єкта залишає за собою право змінювати і доповнювати ці Загальні положення. Постачальник житла інформує особу, яка проживає, та клієнта про будь-які зміни.

У розумінні статті 1751 Цивільного кодексу ці ОУЗ вважаються невід’ємною частиною кожного індивідуально укладеного договору про проживання, а їх повна редакція публікується постачальником послуг розміщення на веб-сайті Готелю.

У разі розбіжностей між мовними версіями цих ОУЗ, переважну силу мають ОУЗ чеською мовою.

Ці Умови набирають чинності з 1. 10. 2018

+

Знайдіть свою кімнату

Обов’язкові поля позначені *